leather jacket

- italy leather

S : 소매 길이 59 가슴 너비 63 총길이 62
M : 소매 길이 60 가슴 너비 64 총길이 64
L ; 소매 길이 61 가슴 너비 65 총길이 66


- 천연가죽 특성상 주름이나, 미세한 자국등이 있을 수 있으며,
어떠한 가공처리 도 하지 않은 자연스러운 부분입니다.

- 가죽의 모든 부분을 사용하기때문에 제품의 가죽부위에 따른 느낌차이가 있을수 있습니다.
이는 천역가죽 특성상 자연스러운 부분이기 때문에 이로 인한 반품 및 교환
또한 불가능한점 양해부탁드립니다.
498,000원
배송비 3,000원 (70,000원 이상 구매 시 무료)
추가 금액
SIZE
선택하세요.
선택하세요.
S
M
L
상품 합계
품절된 상품입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leather jacket

498,000원
추가 금액
SIZE
선택하세요.
선택하세요.
S
M
L
상품 합계
품절된 상품입니다.
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림